O nás


Prieskum medzi rodinou, kolegami, známymi odhalil alarmujúci nedostatok informácii a vedomostí o darcovstve krvi a o darovaní krvi. Chceme hlavne šíriť povedomie o darcovstve krvi vo verejnosti.

Občianske združenie OZ Hematit tvorí spolu 8 členov. Schádzame sa minimálne 1x ročne alebo podľa riešenia aktuálnych osvetových činností.
Na našich akciách sa podieľajú aj dobrovoľníci, ktorých oslovila myšlienka darcovstva krvi. Privítame aj nových členov, ktorí máju záujem aktívne sa podielať na činnosti združenia a podporujú naše stanovy a ciele.

OZ Hematit vzniklo v roku 2013 na podporu šírenia povedomia darcovstva krvi vo verejnosti.

Náš tím

Výročné správy

Prednášky pre študentov 2x

 • 22.2. prednáška na SZU v spolupráci so Spolkom medikov SZU
 • 14.3. prednáška na STU fakulta chemickej a potravinárskej technológie – Klub Sokrates

Prezentácie projektov vo verejnosti 6x

 • 5.5.-6.5. Ezoexpo v DK Starý Háj
 • 24.6. Urban Art fest
 • 15.9. Dobrý trh na Panenskej
 • 16.9. OZ Hematit – dobrovoľníci a naša činnosť BDC
 • 30.9. NC Eurovea – 5 minút pre zdravie spolupráca so Spolkom medikov SZU
 • 28.10. HM Tesco Zlaté piesky

Prednášky pre verejnosť 2x

 • 7.9.DK Dunaj prezentácia
 • 24.11.prednáška v Istra Centre, Devínska Nová Ves

Kampane na elektronických médiách 4x

 • Novoročná kvapka krvi
 • Veľkonočná kvapka krvi
 • Prázdninová kvapka krvi
 • Adventná kvapka krvi

Nový grantový projekt s Nadáciou VW Slovakia 2017 „Prečo byť darcom krvi“

 • baner, plagáty, kampane, návrh nových plagátov, kampaň na EM

Článok v novinách 1x

Spolupracovali sme s troma dobrovoľníkmi

Svojím podpisom nám potvrdilo záujem o problematiku na prednáškach a prezentáciách
spolu 283 ľudí ďalších 260 počas kampaní na EM a na FB stránke až 100 ľudí.

Január

Novoročná kvapka krvi –výzva na darovanie krvi v elektronických médiách-uskutočnené. Oslovenie obchodných domov ohľadom prezentácie v ich priestoroch-uskutočnené. Nový projekt : Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl.

Február

Oslovenie študentských domovou a mládežníckych organizácii – prednášok o darcovstve krvi-uskutočnené, bez spätnej odpovede. Oslovenie verejnosti o darovaní 2% pre OZ Hematit cez elektronické média (ďalej len EM)- uskutočnené

Marec

Príprava materiálov na prezentáciu vo verejnosti –uskutočnené. Stretnutie so zástupcami oslovených mestských častí –neuskutočnené. Zaslanie žiadostí na 2% z dane na daňový úrad Bratislavy.

Apríl

Nadácia Tesco projekt :,, Vy rozhodujete, my pomáhame“, v spolupráci s Nadáciou Pontis, zaslanie prihlášky. Kampaň Veľkonočná kvapka krvi – cez EM. Prezentácia projektu v spolupráci s ,,Dobrým trhom“ na Jakubovom námestí v Bratislave

Máj

Príprava na prezentáciu v nákupnom centre Tesco, cez Nadáciu Tesco Prezentácia v OC Tesco MY na Kamennom námestí v Bratislave. Kampaň na získanie grantu EM + verejnosť

Jún

Príprava na letnú kampaň 2016 EM. Vyhodnotenie projektu: získanie 1.miesta v Bratislavskom regióne počet odovzdaných žetónov:30. 400. Stretnutie predsedníctva.

Júl – August

Stretnutie členov a priateľov OZ Hematit na Partizánskej lúke –lesopark Bratislava Kampaň Prázdninová kvapka krvi cez EM. Slávnostné odovzdanie šeku na grant : 1.300 Eur. Plagát na kampaň

September

,,Dobrý trh“ na Panenskej ul. v Bratislave, prezentácia projektu vo verejnom priestranstve 15.9.Prezentácia v spolupráci so Spolkom medikov SZU 3.ročník – ,, 5 minút pre zdravie“ v Avion SP. Článok v novinách o našom projekte: Devex a Vaše mesto Bratislava

Október

Revízia tlačovín – v auguste. Podpora darcovstva krvi oslovenie sponzorov – nie, lebo sme pokračovali v projekte. Prezentácia projektu v OD MY Tesco Kamenné námestie. Článok o našom projekte v časopise Tesco

November

Príprava projektov a motivačných kampaní. Príprava na vianočnú kampaň. Príprava správy na ukončenie projektu – pre Nadáciu Pontis

December

Podanie žiadostí na 2% z dane – potvrdenia( MV- verejná správa, sociálna poisťovňa, právnik správa z VZ 2016) Vianočná kvapka krvi-kampaň od prezentovaná ako Adventná kvapka krvi cez EM. Stretnutie predsedníctva-uskutočnené

I.-II. mesiac

Novoročná kvapka krvi – výzva na darovanie krvi. Prehodnotenie dizajnu webovej stránky, nakoľko sme potrebovali zverejniť naše úspechy a plány do budúcna, priblížiť sa lepšie k verejnosti, oslovené organizácie si nás hlavne cez web preverovali.

Valné zhromaždenie členov  5.2.2015

18.2.2015 v spolupráci s Národnou transfúznou službou prednáška o projekte Darcovstvo krvi –  osveta vo verejnosti s dôrazom na mládež, prezentácia podporovateľa projektu Nadáciu Slovenskej Sporiteľne. Zúčastnilo sa 30 ľudí, 23 sa podpísalo do prezenčnej listiny.

25.2.-26.2.2015 bol  6. ročník Profesia days  2015 pre mladých ľudí a študentov, kde sme v zóne dobrovoľníkov prezentovali náš projekt a podporovateľa projektu Nadáciu SLSP. Počas týchto dvoch dní sme rozdali 200 informačných letákov o darcovstve krvi, 150 darčekových pier a 300. Zároveň sme nadviazali nové kontakty s inými dobrovoľníckymi organizáciami, čo nás tešilo bol záujem o problematiku darcovstva krvi. Terézia Company – prírodný liek pri chudokrvnosti, neprejavili záujem o spoluprácu (plagáty, lieky).

III.-IV. mesiac

Oslovenie Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline ohľadom prednášky pre študentov, bez odozvy. Návrh na a realizácia plátenných tašiek s logom OZ Hematit.   Príprava na kampaň v nákupnom centre informácie a plagáty na webe a FB, príprava materiálu a koordinácia dobrovoľníkov.

Grant Ministerstva Financii – 1000 Eur, (na podporu 3.sektora 500.000 EUR), boli sme zaregistrovaný, ale do dnešného dňa neprišla žiadna odpoveď.

V– VI. mesiac

Prezentácia projektu v OD Tesco na Kamennom námestí, v Bratislave dňa 23.5.2015, podpísalo sa 60 občanov a 7 sa registrovalo v OZ Hematit. Návrhy na inováciu webovej stránky.

13.6.2015 stretnutie členov, registrovaných členov v OZ Hematit a verejnosti na Partizánskej lúke v Bratislave.

VII. – IX. mesiac

Prázdninová kvapka krvi – kampaň na darovanie krvi v letnom období, Nová webová stránka  – návrh a realizácia p. Jakub Cambel, bola treba rozšíriť webhosting. Apelovali sme na verejnosť cez internetové média FB a emaily. Nadácia Tesco –uchádzali sme sa o finančnú podporu projektu(zastrešovala to Nadácia Pontis), boli sme zamietnutí. Prišlo potvrdenie o registrácii nášho loga – naša ochranná známka.

15.9.2015 sme sa s projektom prvý krát zúčastnili na outdoor akcii v rámci Dobrého trhu, boli sme  v sekcii dobrovoľníkov. O problematiku darcovstva krvi bol veľký záujem. Počet zaregistrovaných členov 80, počet rozdaných plagátov a pier 100 a 80 zápisníkov , počet zúčastnených členov OZ Hematit: 2.

26.9.2015 – 2.ročník spolupráce so študentmi Spolku Medikov Slovenskej zdravotníckej Univerzity, na podpore nášho projektu a prezentácie vo verejnosti v OC Eurovea dňa 26.9.2015. Zúčastnili 2 členovia, ostatní pomáhali s prípravou a realizáciou. Zaregistrovalo sa 100 študentov a občanov. Propagačný materiál plagát, pero,  tašku a tričko  potvrdili podpisom študenti a občania. Pre verejnosť sme ešte zatraktívnili náš stánok o vyšetrenie krvnej skupiny a hemoglobínu, malo to veľký ohlas.

X – XI. mesiac

vyhotovenie motivačných listov pre mestské časti v Bratislave a študentské domovy Administratívna príprava na registráciu 2% z daní a registrácia OZ Hematit na 2% z daní

Oslovenie NO Hematologický pacient o spoluprácu, mali sme sa stretnúť s predsedníčkou, ale pre jej povinnosti sa to nestalo a do dneška sa neohlásila. www.hematologickypacient.sk                                                                                                                                         

XII. mesiac

Ukončenie a vyhodnotenie  projektu pre darcu Nadáciu Slovenskej sporiteľne. Kampaň Vianočná kvapka krvi 2015 na internetových médiách- FB a emaily.

Vyhotovila: K. Lizáková, predseda OZ Hematit

Činnosť a aktivity OZ  Hematit sa odvíjali od odsúhlaseného plánu činnosti na VZ 9.1.2014.

V januári sa uskutočnila prvá kampaň Novoročná kvapka krvi od 13.1. -24.1.2014 cez internet, sociálne siete. Ďalej založili sme účet v banke –ČSOB, kde nám ponúkli 6 mesiacov zadarmo, zaregistrovali sme naše logo –ochranná známka registrácia. Fungovanie sa našej webová stránky – dizajn.

Vo februári sme oslovovali sponzorov, hľadali možnosti grantov, nadácii. Ďalej sme komunikovali a s Nadáciou Tesco ohľadom možnosti prezentácia v OD Tesco – Lamač. Bolo oslovených postupne 5 bánk, každá ma nadácie a granty. Písali sme projekty a oslovovali organizácie.

V marci pripravili 2 verzie plagátov, návrh na baner. Hľadali sme organizáciu – reklamnú agentúru, ktorá by nám spropagovala kampaň v Tescu – fi. Rengl plochy na plagáty, ale nakoniec neboli až tak cenovo výhodné ako uvádzali.

V apríli sme písali  motivačné listy do firiem, oslovili sme verejnosť ohľadom kampane Veľkonočnej kvapky krvi cez e-maily a FB. Prieskum sme robili ohľadom získania grantu. Plán osloviť register darcov kostnej drene a krvotvorných buniek sa neuskutočnil.

V máji sme mali prezentáciu  vo verejnosti v HM Tescu Lamač –piatok a sobotu 30.5. – 31.5.2014, veľmi úspešná kampaň, získali sme 127 ľudí do registra OZ Hematit. Pre členov sme mali tričká s našim logom, pre verejnosť perá s logom, plagáty, robili sme im poradenstvo ohľadom darcovstva krvi.

V júni prebehlo stretnutie predsedníctva – vyhodnotenie činností a kampane v Tescu. Ďalšie oslovovanie sponzorov, reklamných agentúr informačným listom o OZ Hematit. Príprava Prázdninovej kvapky krvi – návrh plagátu  cez elektronické média.

Júl a august – oslovenie verejnosti a mladých ľudí, aby prišli darovať krv cez FB. Informácia o kampani v  Tescu na webstránke. Veľkoplošný plagát – návrh sme mali, ale z finančných dôvodov sa neuskutočnil – nemali sme sponzorov. Podpísanie dohody a prevod finančných prostriedkov z Nadácie Slovenskej Sporiteľne, názov projektu: Darcovstvo krvi – osveta vo verejnosti s dôrazom na mládež.

V septembri sme vyhodnotili Prázdninovú kvapku krvi.

Prezentácia projektu v OC v Eurovea – 20.9.2014, v spolupráci so Spolkom medikov, projekt 5 minút pre zdravie – úspešná akcia, mali sme pre verejnosť nachystané tričká, pera, plagáty, letáky. Zaregistrovalo sa 53 ľudí.

Hľadali sme možnosť spolupracovať s vysokoškolskými internátmi, aby sa uskutočnili prednášky v študentských domovoch – UK,STU 12 x študentské domovy bez záujmu !!!!! Mali sme na pláne aj osloviť Magistrát hl.mesta SR Bratislavy, ale pre blížiace sa komunálne voľby sme od toho upustili.

Október a november sa niesol v duchu príprav kampane Vianočnej kvapky krvi – žiaľ bez väčšieho efektu. Naďalej sme oslovovali verejnosť a študentské domovy o darcovstve krvi  cez internetové média.

Pravidelne sme informovali našej FB a webe o akciách pripravovaných alebo uskutočnených.

December – stretnutie predsedníctva OZ Hematit. 15.12. 2014 Vianočná kvapka  -bez odozvy vo verejnosti, 2 členovia darovali krv. Kampaň na FB 1.12 – 23.12.2014. Zaplatenie webovej stránky a hostingu 30 EUR. Oslovenie sponzorov, príprava VZ 2015. Registrácia na 2% z daní do 15.12. 2014, a rok 2014 bolo úspešné – právnik, MF, Sociálna poisťovňa, daňový úrad.

Vypracovala: K. Lizáková